Mnoho twiteristov používa na skrátenie url adries službu bit.ly, jej používanie sa ešte viac rozšírilo po integrovaní do Tweetdeck. Kvôli možnosti vidieť štatistiku kliknutí na odkazy, ktoré som vložil do tweetu, používam skracovač od googlu. Častokrát som však len zo zvedavosti chcel vidieť koľko kliknutí má odkaz, ktorý vložil ten, či onen twitterista.

Existuje totiž možnosť zistiť štatistiku akéhokoľvek odkazu skráteného pomocou bit.ly, stačí ak si odkaz skopírujete do prehliadača a na koniec vložíte znak +.

Tu je príklad:

Vložím skrátenú url s pluskom do prehliadača:

Potvrdím a zobrazí sa kompletná štatistika:

Umožňuje zobraziť kliknutia za poslednú hodinu, 24 hodín, 7,14,30 dní a samozrejme aj celkový počet. Plus prehľadné koláčové grafy odkiaľ užívatelia klikli a referenčné stránky.

Reklamy